ได้รับรางวัล Thailand ICT Award 2011

NetkaView Network Manager (NNM) เป็นผู้ชนะประเภทเครื่องมือการประยุกต์ใช้และโครงสร้างพื้นฐานของงาน Thailand ICT Awards 2011 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Share to

Get Lasted Update from us

Press to receive information in order not to miss every movement