เน็ตก้า ซิสเต็ม ร่วมให้การสนับสนุน โครงการ “ร่วมใจสู้โควิด” วันที่ 27 กรกฏาคม 2564

เมื่อ วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 ทาง เน็ตก้า ซิสเต็ม ได้ร่วมให้การสนับสนุนฉีดวัคซีน ในโครงการ “ร่วมใจสู้โควิด” ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนหมู่บ้านธรากร เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

Share to

Get Lasted Update from us

Press to receive information in order not to miss every movement