Netka’s CSR 2014 โครงการบริจาค 2014 ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาบ้านนาป่าหนาด

ทีมงาน เน็ตก้า ซิสเต็ม ไปเยี่ยมเยือน โรงเรียนประถมศึกษาบ้านนาป่าหนาด ที่อำเภอเชียงคานทางตอนเหนือของจังหวัดเลย โรงเรียนตั้งอยู่ในบ้านนาป่าหนาด ห่างจากกรุงเทพฯ 587 กิโลเมตร ในหมู่บ้านมีผู้คนจำนวนมากเรียกว่า ‘ไทยดำ’ ซึ่งอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว ในปี พ.ศ. 2448 มาตั้งถิ่นฐานที่นี่ เราไปโรงเรียนเพื่อบริจาคเครื่องเขียน เครื่องดนตรี และอุปกรณ์กีฬา ให้กับน้องๆ พร้อมชุดหนังสือห้องสมุด  จาก อ. จรีพร กิตติวิมล และ 10 ทุน สำหรับเด็ก จาก ศิริศักดิ์ สิงหทองลา ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาที่มีคุณภาพดีขึ้น

Share to

Get Lasted Update from us

Press to receive information in order not to miss every movement