Netka’s CSR 2016 ที่โรงเรียนวัดสาลวนาราม

สุดสัปดาห์นี้คุณมีแผนอะไรที่ยอดเยี่ยมบ้าง? สุดสัปดาห์นี้ ทีมงานเราจะเดินทางไปโรงเรียนประถมวัดสารวนาราม ที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยขับรถจากบริษัทเราประมาณ 2 ครึ่ง โรงเรียนนี้มีนักเรียน 108 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีครูเพียง 7 คนเท่านั้น เราจะบริจาคสิ่งของให้กับพวกเขาและมีช่วงเวลาที่ดีกับพวกเขาผ่านการวาดภาพการเล่นดนตรีและวอลเลย์บอลร่วมกับนักเรียนและครูที่นั่น หวังว่าพวกเขาจะได้คุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นและเป็นเด็กดีสำหรับพ่อแม่และครูของพวกเขา

Share to

Get Lasted Update from us

Press to receive information in order not to miss every movement