สู้โควิท-19

เมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดาต้าวัน เอเชีย ได้ร่วมกับบริษัท ดิจิเทค วัน จำกัด และพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เน็ตก้า ซิสเต็ม และ พันธมิตร อื่นๆ ได้สนับสนุน โครงการ ส่งใจ สู้โควิด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของที่จำเป็นซึ่งใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19 ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

Share to

Get Lasted Update from us

Press to receive information in order not to miss every movement