คณะกรรมการบริษัท

Chalermpol
นายเฉลิมพล ตู้จินดา

กรรมการอิสระ

ประธานคณะ
กรรมการบริษัท

นายสุมิตร มั่งคั่ง

กรรมการอิสระ

ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ

vip-08
พลโท กิติชาติ นิลขำ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

vip-03
นายชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล

กรรมการอิสระ

charnchai
นายชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล

กรรมการ

nipas
นางนิพัสตราภรณ์ เจียมโชติพัฒนกุล

กรรมการ

vip-04
ดร. ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

charnchai
นายชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

nipas
นางนิพัสตราภรณ์ เจียมโชติพัฒนกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

nattawee
นายณัฏฐวี สกุลรัตน์

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพาณิชย์

wasut3
นายวสุต ปริพัฒนานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

vip-07
นางอรุชา นันทิยะกุล

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบุคคลและวัฒนธรรม

jeerapan
นางสาวจีรพรรณ อนันต์มนตรีโชค

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน

ติดตามข่าวสารจากเรา

กดรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหว