ได้รับรางวัล APICTA 2011

APICTA 2011 เป็นการแข่งขันซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีสมาชิก 16 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย พม่า ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และ เวียดนาม. การแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรับรู้ ICT ระหว่างประเทศสมาชิก หาหลักเกณฑ์มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ สร้างเครือข่ายสำหรับนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการ ICT ส่งเสริมนวัตกรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาค แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิก

APICTA 2011 ซึ่งจัดขึ้นในปีนี้เป็นการแข่งขันครั้งที่ 11 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่สาม SIPA และ ATCI เป็นผู้สนับสนุนหลัก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 169 ซอฟต์แวร์ใน 17 หมวดหมู่จากประเทศสมาชิกเข้าร่วมงาน 13 ซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมครั้งแรกจากงาน TICTA 2011 และซอฟต์แวร์ 25 รายการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับสองจาก TICTA 2011 เข้าร่วมงานในนามของประเทศไทยใน 14 หมวดหมู่ สำหรับผลการแข่งขันในปีนี้ ประเทศไทยได้รับรางวัลซอฟต์แวร์ 3 รางวัล และรางวัลดีเด่น 3 รางวัล ดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่

  1. NetkaView Network Manager of Netka System Co.,Ltd. Excellent award for Tools and Infrastructure Application
  2. GalileoDirect of Nippon SySits Co.,Ltd. Excellent award for Tourism & Hospitality Applications Category
  3. BUILK.COM FREE SaaS for Construction Industry of Builk Asia Company Limited. Excellent award for Industrial Applications

รางวัลชมเชย ได้แก่

  1. Bonanza Wealth Management of Wealth Management System Limited. Merit Award for Financial Industry Applications
  2. Unawakening of the students of the Faculty of ICT, Mahidol University Merit Award for Tertiary Students
  3. FaceBiz Website from Phuket Wittayalai School Merit Award for Secondary Students

Share to

Get Lasted Update from us

Press to receive information in order not to miss every movement