เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ทีมงานเน็ตก้าได้จัดสแน็คบ็อกซ์ให้กับเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนหมู่บ้านธรากร ในวันที่ 14 มกราคม 2566

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘เน็ตคะ ห่วงใย ตอบแทนชุมชน’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและปกป้องเด็กๆ

Share to

Get Lasted Update from us

Press to receive information in order not to miss every movement