เกี่ยวกับเรา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์แพลท์ฟอร์มเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับธุรกิจ

ผ่านโซลู่ชั่นการจัดการระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

nks-company-02
Trusted by the industry leaders

วิสัยทัศน์

พัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อส่งมอบความเป็นเลิศให้กับธุรกิจทั่วโลก

พันธกิจ

nks-vision-mision

ค่านิยมร่วม

ค่านิยมของเน็ตก้า เป็นวิถีที่พนักงานทุกคนในบริษัท ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหาร ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ และแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ดิจิตอลแพลทฟอร์มที่ชาญฉลาด เพื่อช่วยให้ลูกค้าและผู้ใช้งานเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและสังคมโลก

“คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ”

ที่เน็ตก้า เราสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ นำมาพัฒนาต่อยอด ในการเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น เพื่อก่อเกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และทางสังคม

“ลงมือปฏิบัติ”

ที่เน็ตก้า เราส่งเสริมวัฒนธรรมการลงมือปฏิบัติ ด้วยการให้คำมั่นในพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับงาน เน้นการลงมือปฎิบัติ เพื่อส่งมอบผลงานให้กับบุคคลทั้งภายในภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

“ดำรงตนให้เป็นที่ไว้วางใจ”

เรายึดมั่นและดำรงตนอยู่บนความซื่อตรง ทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รับผิด รับชอบ  เพื่อสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพ และสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

“แบ่งปันความรู้”

เราให้ความสำคัญในการเรียนรู้พัฒนาตนเองในการทำงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมืออาชีพ มีใจพร้อมแบ่งปัน และมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า เพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมๆกัน

“พร้อมปรับตัวเสมอ”

ที่เน็ตก้า พวกเรามองไปข้างหน้า เปิดใจ เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

"คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ"

ที่เน็ตก้า เราสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ นำมาพัฒนาต่อยอด ในการเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น เพื่อก่อเกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และทางสังคม

“ลงมือปฏิบัติ”

ที่เน็ตก้า เราส่งเสริมวัฒนธรรมการลงมือปฏิบัติ ด้วยการให้คำมั่นในพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับงาน เน้นการลงมือปฎิบัติ เพื่อส่งมอบผลงานให้กับบุคคลทั้งภายในภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

"ดำรงตนให้เป็นที่ไว้วางใจ"

เรายึดมั่นและดำรงตนอยู่บนความซื่อตรง ทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รับผิด รับชอบ  เพื่อสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพ และสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

"แบ่งปันความรู้"

เราให้ความสำคัญในการเรียนรู้พัฒนาตนเองในการทำงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมืออาชีพ มีใจพร้อมแบ่งปัน และมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า เพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมๆกัน

"พร้อมปรับตัวเสมอ"

ที่เน็ตก้า พวกเรามองไปข้างหน้า เปิดใจ เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

| 3 ทวีป

มีผู้ใช้งาน 3 ทวีป 14 ประเทศ ในเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา

| +221,429

อุปกรณ์ ที่บริหารจัดการด้วยโซลูชั่นของเน็ตก้า

| +138,527

มีผู้ใช้งานที่ใช้งานบนระบบงานบริการของเรา

ธุรกิจของบริษัท

เน็ตก้า ซิสเต็ม มุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์แพลทฟอร์มเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งาน ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับธุรกิจ โดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาแพลทฟอร์ม การติดตั้ง ให้บริการหลังการขาย ด้วยเทคโนโลยีในการพัฒนาพัฒนาที่ทันสมัย ช่วยให้เราสร้างสรรค์แพลทฟอร์มที่มีคุณค่า ตอบโจทย์การใช้งาน จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งาน 14 ประเทศใน 3 ทวีป โดยครอบคลุมอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน โลจิสติกส์ผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตและโครงข่ายเน็ตเวิร์ค หน่วยงานราชการ และกลุ่มธุรกิจเอกชน

เน็ตก้า ซิสเต็ม มุ่งมั่นสร้างสรรค์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แพลทฟอร์มดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เน้นการสร้างคุณค่าเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่องค์กรของลูกค้า ตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน รวมถึงการลดต้นทุนการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารระดับสูง

 

nkk-business-fin-06

Company Timeline

จากก้าวเล็กๆของวิศวกรรุ่นเยาว์ ได้รับการยอมรับในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก ก่อตั้ง Netka ขึ้นในปี 2548 ตั้งแต่นั้นมา เขาได้ร่วมมือกับวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถคนอื่นๆ เพื่อทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง เราอยู่บนเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ด้วยการทำงานเป็นทีมและความสามัคคี

June 2005
Netka History
Start With A Small Service

Mr. CJ founded his company “Netka System Co., Ltd.” on 2nd floor of a vacant room in a commercial building. His business had started as the System Integrator, meanwhile he worked parallelly in developing software for network management-the main business goal- that could underpinning his company.

March 2007
Netka History
NetkaView Network Manager

NetkaView Network Manager : The first developed version of Network Management software was achieved. The company had her first engineer employee onboard.

Aug 2007
Netka History
NetkaView Server Manager

NetkaView Server Manager: The Server and PC. Management Software were on market. Then came the second engineer.

June 2010
Netka History
Software Independent Vendor

Phase out System Integrator and change business direction to “Software Independent Vendor”.

Feb 2011
Netka History
Developed More Modules
Continuously developing software by launching new Modules and features annually, increased working capability of the NNM, NSM and NSD software. These 3 products were totally more than 30 modules by 2015 year end.
Sep 2016
Netka History
Integrated

Integrated NNM and NSM into the NNM or NetkaView Network Manager and developed top-end performance version to manage the connected IT devices of networks. The centralized Managerial Solutions which unifying IT Infrastructure Management Solution then accomplished.

Dec 2018
Netka History
Being Recognized In The Markets And Getting Many Awards In APAC

NetkaView Appliance and NetkaQuartz Appliance on market.

Oct 2020
Netka History
New Technology

NNMX, NSDX, NPA, NLG on market.

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท

ติดตามข่าวสารจากเรา

กดรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหว